Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Sammen på vei

Hva er Sammen på vei?

Sammen på vei er et intensivt oppfølgingsprogram for kvinner med sammensatte utfordringer som skal bli mor for første gang. Programmet består av jevnlige hjemmebesøk av en familiesykepleier (jordmor eller helsesykepleier) fra tidlig i graviditeten og frem til barnet fyller to år.

Hensikten med programmet er å fremme sunne svangerskap, forbedre oppvekstvilkårene for barn og styrke foreldrenes livssituasjon. Sammen på vei er et tilbud i tillegg til det ordinære helsetilbudet.

Ansvarlige for programmet

Utprøving av Sammen på vei er et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP). Bufdir er norsk lisenseier av programmet og programmet finansieres av Barne- og familiedepartementet (BFD). RBUP ved Nasjonalt kontor, har ansvar for gjennomføringen av utprøvingen i Norge. Nasjonalt kontor har ansvar for faglig kvalitet i programmet, internasjonalt samarbeid og kunnskapsutveksling, opplæring av familiesykepleiere og løpende programevaluering. Nasjonalt kontor samarbeider tett med Bufdir og de lokale utprøvingsområdene.

Utprøving i Norge

Utprøvingen av programmet startet i Norge i 2016, og består av fire faser. Programmet er nå i fase tre, som varer til 2027. Dette innebærer en utvidelse fra to til fem utprøvingsområder og gjennomføring av en forskningsstudie på effekten av programmet i Norge.

I dag tilbys programmet i fem områder i Norge: Oslo, Agder, Rogaland, Vestland og Trøndelag.

Internasjonalt program

Sammen på vei er den norske utgaven av det lisensbaserte programmet Nurse-Family Partnership. Nurse-Family Partnership er et forskningsbasert oppfølgingsprogram, som er utviklet gjennom mer enn 40 år. Forskning viser at programmet bidrar til betydelige forbedringer i helse og livssituasjon for førstegangsmødre og deres barn.

Nurse-Family Partnership er et globalt nettverk av fagpersoner som jobber sammen og deler erfaringer på tvers av land. I dag finnes programmet i USA, Canada, England, Skottland, Nord-Irland, Bulgaria, Australia og Norge.