Logo som leder til forsiden

Tine Gammelgaard Aaserud

Nasjonal fagsjef Sammen på vei / Clinical Lead Sammen på vei

Tine er leder og nasjonal fagsjef på Nasjonalt kontor for Sammen på vei (tidligere kalt Familie for første gang).

Kompetanse

Tine har kompetanse innen svangerskap og barselomsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid samt kvalitative studier. Hun har jobbet mer enn 15 år som jordmor i kommunal helsetjeneste på Skedsmo/Rælingen. Først var hun ansatt delvis mellom kvinneklinikk og helsestasjon, og etter hvert full tid. Hennes hovedfokus som jordmor i kommunetjenesten har vært helsefremmende og forebyggende arbeid innen svangerskaps- og barselomsorg. Tine har vært kursleder i «Godt samliv» og bedriftsjordmor med fokus på gravide i jobb, og hun underviser også på jordmorutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Tine er særlig opptatt av det forebyggende perspektivet og viktigheten av å komme tidlig i gang med samarbeid med vordende foreldre for bedre psykisk og sosial helse for barn og deres familier. Hun mener det tverrfaglige samarbeid er avgjørende for å tilby de beste tjenestene.

Bakgrunn

Tine er utdannet jordmor og har en mastergrad i Helse og Empowerment fra 2014. Hennes masteroppgave handlet om tidlige hjemmebesøk av jordmor hos mødre/familier.