Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Personvern i RBUP Øst og Sør

Når du bruker nettstedet vårt eller er i kontakt med oss på annen måte, for eksempel ved å søke om opptak på våre kurs eller abonnere på vårt nyhetsbrev, vil vi behandle personopplysninger om deg. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger om deg fra nettstedet vårt eller på annen måte, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Pilar: Kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern.

Kontaktinformasjonen til Pilar (org.nr.: 980 633 004)
Adresse: Gullhaugveien 1-3, Postboks 4623 Nydalen, 0405 Oslo
E-post: personvern@r-bup.no
Telefon: 22 58 60 00

Pilar ved RBUP Øst og Sør har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet. Du kan til enhver tid be om innsyn i hvilken informasjon som er lagret om deg, samt kreve at informasjon om deg blir rettet eller slettet. Nærmere informasjon om dine rettigheter finnes i erklæringens punkt 3.

1. Oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger og formålet med behandlingen

www.rbup.no og andre nettsteder drevet av RBUP Øst og Sør

Følgende nettsteder er utviklet og supporteres av tredjepartsleverandøren The Cloud People AS, org. nr 985 796 963. Daglig drift og administrasjon foretas ved RBUP Øst og Sør.

  • tiltakshandboka.no
  • insum.no
  • psyktestbarn.no
  • tf3.no
  • Babyobservasjon.no

www.rbup.no er utviklet og supporteres av tredjepartsleverandøren Netlife Design AS, org. nr. 916 898 908. Daglig drift og administrasjon foretas ved RBUP Øst og Sør.

Informasjonskapsler (cookies)

RBUP Øst og Sør benytter informasjonskapsler på våre på noen av våre nettsteder. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på brukerens enhet. Formålet med disse er å huske valg som brukeren har gjort, for eksempel i forbindelse med innlogging eller besøksstatistikk.

Du kan skru av informasjonskapsler i din nettleser. Følg instruksjonene for din nettleser, ofte inne på «Valg» eller «Innstillinger». Vær oppmerksom på at det da kan forekomme at enkelte funksjoner på nettsiden ikke fungerer som ønsket. Nettvett.no har gode instruksjoner for hvordan du kan administrere informasjonskapsler.

Ytterligere informasjon om de enkelte informasjonskapsler som benyttes finner du på hvert av våre nettsteder. For rbup.no finnes denne informasjonen på siden https://www.rbup.no/om/informasjonskapsler-cookies.

Loggfiler

Din IP-adresse logges også for en kort periode av våre webservere. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 15 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

Tjenestestøtte

Ved henvendelse via vårt kontaktskjema for tjenestestøtte/rådgivning innhenter vi navn, e-postadresse, arbeidsgiver, telefonnummer og informasjon om hva henvendelsen gjelder.

Formålet med innhenting av denne informasjonen er å kunne behandle og besvare din henvendelse så effektivt og korrekt som mulig. Behandlingsgrunnlaget er samtykke, jf. GDPR art. 6 (1)(a). Samtykke avgis ved hjelp av en avkrysningsboks i skjemaet.

Nyhetsbrev

RBUP Øst og Sør sender ut nyhetsbrev via e-post ved hjelp av tjenesten Make. Informasjonen du fyller ut ved påmelding lagres hos Make. Du kan når som helst melde deg av et nyhetsbrev ved å benytte link for avmelding eller kontakte RBUP Øst og Sør.

Rutiner for behandling av persondata hos Make.

Deltakelse på kurs

Ved påmelding til kurs samler vi inn og lagrer opplysninger om navn, adresse, kontaktinformasjon og bedriftsinformasjon. Ved påmelding til kurs som inneholder matservering, er det også mulig å opplyse om eventuell matallergi. Kontaktinformasjon som e-post og adresse lagres. Formålet med behandlingen av opplysningene er å følge opp deltaker før, under og etter kurset. Eksempler på dette er informasjon om endring av program, avlysning, fakturering og utsendelse av kursmateriell.

Behandlingen av opplysningene er nødvendige for å oppfylle avtalen om kurs mellom den enkelte deltaker og RBUP Øst og Sør, jf. GDPR art. 6 (1)(b). Av samme årsak kan deltakerinformasjon også bli oversendt til overnattingssted dersom dette er inkludert i kursopplegget.

Deltakere i forskning

Ved deltakelse i forskning på RBUP Øst og Sør samler vi inn forskjellige typer informasjon, avhengig av hvilke studier det er. Som deltaker blir du først invitert til å delta og må gi et eksplisitt (informert) samtykke til å delta. Før du gir samtykke vil du bli gitt mer detaljert informasjon om hva slags data vi samler inn om deg, og hvordan vi vil bruke denne.

Alle som deltar i forskning har rett til å trekke seg fra studien og få slettet sine data. Det kan du gjøre uten konsekvenser eller å måtte gi en begrunnelse. Hvis du har deltatt i en studie og ønsker å vite hvordan vi behandler denne informasjonen, er usikker på hva det betyr for deg eller ønsker mer informasjon om sletting av personinformasjon i vår forskning, kan du ta kontakt med prosjektleder for forskningsprosjektet eller personvern@r-bup.no.

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos RBUP Øst og Sør, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b og h.

Bestilling av produkter

Ved bestilling av produkter fra oss trenger vi navn, e-post, telefon, postadresse, fakturainfo, samt informasjon om hvilke produkter og antall. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen.

2. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. For forskningsprosjekter lagres opplysningene i henhold til informasjonsskrivet om studien. Personopplysninger som behandles med grunnlag i samtykke vil uavhengig av normal lagringstid slettes hvis du trekker ditt samtykke tilbake.

Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, samt andre personopplysninger som fremgår av primær- og sekundærdokumentasjon etter bokføringsloven lagres i henhold til bestemmelser om dette i bokføringsloven og regnskapsloven, jf. GDPR art. 6 (1)(c).

3. Oversikt over dine rettigheter

Rett til innsyn, retting eller sletting

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

For å ta i bruk dine rettigheter må du benytte e-postadressen personvern@r-bup.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til personvern@r-bup.no for å trekke samtykket (eventuelt prosjektleder i forskningsprosjektet du deltar i).

Rett til å klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:

4. Endringer i våre tjenester eller regelverket

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert personvernerklæring vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.