Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Om oss

Video: Presentasjon av RBUP

Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) er et offentlig kompetansesenter, som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Hvem er vi til for?

Vår målgruppe er ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, kommunalt barnevern, statlig barnevern og familievern, barnehager, skoler og myndigheter. Alt vi gjør skjer i tett samarbeid med disse tjenestene.

Hva gjør vi?

Vårt samfunnsoppdrag er å styrke kvaliteten på jobben som gjøres for barn og unges psykiske helse. Det gjør vi blant annet gjennom forskning på fagområdene, rådgivning og bistand direkte til tjenestene, og gjennom opplæring og utdanning av de som jobber direkte med barn og unge.

Retning og rammer for arbeidet vi gjør, fastsettes av Helsedirektoratet i et årlig tilskuddsbrev.

Slik jobber vi

Noe av det viktigste arbeidet vi gjør er å øke den faglige kunnskapen om barn og unges psykiske helse. Vi iverksetter og gjennomfører forskningsprosjekter, gjerne i samarbeid med andre kompetansesentre og forskningsinstitusjoner, på områder som kartlegging, utredning, tiltak og forebygging. Vi jobber også med å oppsummere forskning og tilgjengeliggjøre den slik at tjenestene kan anvende den kunnskapen som finnes.

Opplæring og kompetanseheving er en annen stor del av arbeidet vårt. Vi arrangerer alt fra kurs og kursrekker til flerårige utdanninger for fagfolk og ledere i tjenestene.

I tillegg jobber vi direkte med tjenestene for å støtte arbeidet de gjør. Da samarbeider fagpersoner hos oss med ledere og fagfolk i den aktuelle tjenesten, med rådgivning og spesialtilpassede opplegg basert på hvilke behov de har. Vi bistår med alt fra konkrete faglige råd til støtte i større omorganiseringsprosjekter.

Viktige dokumenter

Søsterorganisasjoner og andre kompetansesentre

I tillegg til oss finnes det flere Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU) rundt om i landet:

Sammen med RKBU-ene driver vi en felles nettportal som gir enkel adgang til sentrene og kunnskapsressursene våre: kunnskapombarn.no

Vi er også en del av Stiftelsen Pilar som består av tre kompetansesentre: RVTS Øst og RVTS Sør, og oss - RBUP Øst og Sør.