RBUP logo

Frida Abel

Forskningskoordinator / Research Coordinator

Frida er forskningskoordinator i programmet Familie for første gang (Nurse-Family Partnership, NFP), og har ansvar for innsamling, analyse og videreformidling av data til NFPs nasjonale fagkontor, de ulike NFP-teamene og relevante samarbeidsinstanser

Kompetanse

Frida har bachelorgrad i sosialt arbeid med interkulturell fordypning fra NTNU, erfaring i sosialt arbeid fra NAV, rusomsorg og kriminalomsorg, og mastergrad i interdisiplinær helseforskning fra UiO.