RBUP logo

Sofie Johnsen

Koordinator Sammen på vei / Coordinator NFP

Sofie er koordinator på Nasjonalt kontor i Sammen på vei – Nurse-Family Partnership (NFP).

Kompetanse

Sofie har kompetanse innen arbeids og- organisasjonspsykologi med fokus på organisasjonsklima og endringsprosesser. Videre har hun erfaring med bruk av forskningsmetoder, innsamling av data og analyser. Sofie har tidligere jobbet innenfor helsesektoren, hvor hun har erfaring med planlegging, organisering og koordinering.

Bakgrunn

Sofie har en mastergrad i Arbeid- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, og bachelor i generell psykologi fra Universitetet i Tromsø.