RBUP logo

Sofie er koordinator/forskningsassistent i seksjon forskergruppe folkehelse og forebygging og i Nurse Family Partnership (NFP).

Kompetanse

Sofie har kompetanse innen arbeids og- organisasjonspsykologi med fokus på organisasjonsklima og endringsprosesser. Videre har hun erfaring med bruk av forskningsmetoder, innsamling av data og analyser. Sofie har tidligere jobbet innenfor helsesektoren, hvor hun har erfaring med planlegging, organisering og koordinering.

Bakgrunn

Sofie har en mastergrad i Arbeid- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, og bachelor i generell psykologi fra Universitetet i Tromsø.