Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Kristin Lund

Seniorrådgiver Sammen på vei / Senior Adviser NFP

Kristin er seniorrådgiver på Nasjonalt kontor i Sammen på vei – Nurse-Family Partnership (NFP).

Kompetanse

Kristin har blant annet kompetanse innen tidlig intervensjon, sped- og småbarn og Marte Meo. Hun har jobbet mange år i første- og annenlinjetjenesten med tidlig intervensjon og er ansatt i Spedbarnsnettverket i RBUP i forbindelse med utprøving av Nurse-Family Partnership i Norge. Programmet bygger på intensiv og styrkefokusert oppfølging av førstegangsforeldre i en utfordrende situasjon, gjennom flere hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet har fylt 2 år. Sammen med nasjonal fagsjef bistår hun i arbeidet med tilpasning og utprøving av programmet. Kristin jobber på Nasjonalt kontor i Sammen på vei, og er særlig opptatt av forebygging og tidlig innsats til nybakte familier som har utfordringer knyttet til foreldrerollen og har god tro på hjemmebesøk som arbeidsform.

Bakgrunn

Kristin har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, bachelor i barnevern og er utdannet Marte Meo-supervisor.