RBUP logo

Familie for første gang (NFP)

Å bli gravid for første gang kan være overveldende. Omstendighetene rundt er kanskje ikke slik mor skulle ønske at de var. Vi i RBUP Øst og Sør ønsker å bidra til at barnet likevel får en så god start på livet som mulig. Derfor er vi stolte av å nå kunne tilby det verdenskjente og veldokumenterte intensivprogrammet Nurse-Family Partnership (NFP), eller på norsk – Familie for første gang.

Hva er Familie for første gang?

NFP er et intenstivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende med sammensatte utfordringer, som består av jevnlige hjemmebesøk av en familiesykepleier fra så tidlig som mulig i graviditeten frem til barnet fyller to år.

Målet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barnets helse og utvikling, og å støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon. Det handler om å yte hjelp som barnet og familien vil kunne nyte godt av gjennom hele livet.

Utbredelse

Familie for første gang er nytt i Norge, men programmet har lang fartstid internasjonalt og ble prøvd ut allerede i 1977. I dag er det i omfattende bruk i USA (i 44 stater), Canada, England, Skottland, Nord-Irland og Australia. Programmet er utviklet av professor i pediatri, psykiatri, forebyggende medisin og sykepleie, David Olds, ved University of Colorado. Vi er nå godt i gang i to pilotområder; på tvers av kommunegrensene i Sandnes, Stavanger og Time, og i bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo.

En god start er viktig for å fremme barnas fysiske og psykiske helse gjennom hele oppveksten. Mange familier har fått eller får oppfølging i programmet under utprøvingen og rekruttering pågår fortsatt.

Innholdet i programmet

Familie for første gang er styrkebasert og ressursorientert og utviklet med bakgrunn i Broffenbrenner’s økologiske teori, Bowlby’s tilknytningsteori og Bandura’s mestringsteori. Programmet er strukturert, noe som innebærer at det ligger føringer for hva som skal gjennomgås og berøres under hjemmebesøkene. Samtidig er programmet fleksibelt og tilpasses familiens behov sammen med familiesykepleierens vurderinger. De jobber målrettet med tilknytning og relasjoner, fysisk og psykisk helse, vold og overgrep, sosialt miljø og fremtidig livssituasjon. De ansatte gjennomgår grundig opplæring i Motiverende intervju, tilknytning og psykisk helse, Newborn Behavioral Observation (NBO), ASQ og ASQ:SE, Videobasert veiledning/Marte Meo, PIPE (samspillsverktøy) og partnervold. I tillegg har opplæringen stort fokus på terapeutisk relasjon og styrkebasert tilnærming. Datainnsamling, kartleggingsskjema og samspillsverktøy blir benyttet til angitte tidspunkt.

Utprøving av Familie for første gang i Norge ble politisk vedtatt i 2014 og er et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og seksjon for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør.