Logo som leder til forsiden

Sped- og små­barns psyk­iske helse

RBUP Øst og Sør har et særlig fokus på sped- og småbarn og bidrar gjennom tjenestestøtte, undervisning, kunnskapsformidling og forskning. Sped- og småbarnsgruppen er tverrfaglig sammensatt, og har mange tilbud til deg som jobber med svangerskap, barseltid, og sped- og småbarn.

Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Kompetanseheving
  • Evaluering
  • Prosessledelse og kvalitetsutvikling
  • Nettverk for tjenesteledere

Visjon

Visjon og målsetting er forankret i nasjonal strategi for RBUP/RKBUs satsning på sped- og småbarnsfeltet 2023-2027.

Vi skal bidra til en best mulig start i livet for alle barn og deres foreldre. Vi vil arbeide målrettet med kunnskapsutvikling og kompetansespredning for å fremme en positiv utvikling hos alle sped- og småbarn og en trygg og sensitiv foreldre-barn-relasjon, samt å forebygge og behandle utviklingsvansker og -forstyrrelser og relasjonsproblemer.

Blivende foreldre og familier skal oppleve trygghet og støtte fra kompetente ansatte i tjenestene. De skal få rask, tilpasset og kunnskapsbasert hjelp når de trenger det fra svangerskapet og frem til skolestart i et kultursensitivt system mest mulig preget av sømløse tjenester.

Utdanninger vi tilbyr

Videreutdanning i Child-Parent Psychotherapy (CPP)

Newborn Behavioral Observation (NBO)

Psykisk helse og graviditet i barseltid

Alarm Distress Babyscale (ADBB)

Kartlegging, metoder og utredning

De mest anerkjente verktøyene og metodene som er brukt på sped- og småbarnsfeltet er:

  • Det elektroniske tidsskriftet PsykTestBarn, som gir deg en oversikt over kartleggingsverktøy og artikler om måleegenskapene ved disse.
  • I Tiltakshåndboka finner du forskningsbasert informasjon om tiltak for forskjellige tilstander og effekt av disse.
  • De systematiske oversiktene Tiltakshåndboka er bygget på finner du i databasen IN SUM

Nyttige dokumenter og rapporter:

Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse

Regjeringens strategi for foreldrestøtte

Effekt av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn (PDF)

Ta også en kikk på nettsidene til RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RKBU Nord for deres tilbud og aktiviteter på sped- og småbarnsfeltet.