Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

NBO-opplæring

NBO (Newborn Behavioral Observations) er en fleksibel metode for å observere spedbarn i alderen 0 til 3 måneder.

Detaljer

 • Pris: 8500,-
 • Antall kursdager: 5
 • Påmeldingsfrist:

De fleste som arbeider med spedbarn og familier vil kjenne igjen mye av innholdet i observasjonsmetoden fra sitt daglige arbeid. Det som er nytt er at NBO gir hjelp til å strukturere og systematisere observasjonene, og at det legges stor vekt på å tilrettelegge slik at man styrker relasjonen mellom foreldre og barn og samarbeider tett med dem for å løfte spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem.

Innhold

Vi tilbyr en fem dagers opplæring som består av: 

2 opplæringsdager (teori) og 3 veiledningsdager

Hver deltager får tilbakemelding på logger i læringsplattformen Canvas og film (under en av veiledningsdagene)


Oppgaver/sertifiseringskrav 

 • Inntil 8 logger leveres i læringsplattformen Canvas 
 • Filme en NBO observasjon fra egen praksis og få tilbakemelding på filmen før andre veiledningsdag.
 • Når du har fått levert og godkjent overstående, skal du levere inn 5 sertifiseringsobservasjoner samlet i Canvas.
 • Mellom opplæringsdagene og de to første veiledningsdagene skal du øve på å observere barnet sammen med foreldrene og praktisere NBO i ditt daglige arbeid, også utenom loggskriving. Dette er viktig for å integrere NBO i din praksis.

Forelesninger:

 • NBO bakgrunn og historikk
 • NBO steg for steg
 • Se barnet snakker til deg
 • Ressursforelesning om spedbarn og søvn
Praktiske øvelser:
 • Praktisk øvelse av NBO elementene to og to på dukker

Rekruttering av barn/familier:

Vi er svært opptatt av å sikre at det blir god kvalitet på arbeidet dere gjør med NBO overfor spedbarnsfamilier. Deltagelse innebærer at du må ha tilgang på nyfødte/spedbarn slik at du kan øve deg ved å gjennomføre NBO observasjoner ukentlig frem til første veiledning og så det samme frem til andre veiledningsdag. Deltageren forberede seg på hvordan rekruttere barn/familier.

Vi ønsker å formidle denne informasjonen før oppstart – slik at du i god tid kan vurdere om du vil få til dette.

Kursansvarlige

Nasjonal NBO koordinator/helsesykepleier Unni Tranaas Vannebo - e-post utv@r-bup.no
NBO trener/helsesykepleier Hege P. Sandtrø – e-post hege.sandtro@r-bup.no
Prosjektkoordinator Unni Rosenkilde – e-post unni.rosenkilde@r-bup.no

Kreditering

Norsk psykologforening-  30 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister

Norsk Sykepleierforbund - 30 timer i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie


NBO som opplæringspakke?

Dersom ditt tjenestested ønsker en felles NBO opplæring for ansatte - tilbyr RBUP dette for inntil 25 deltagere. Tjenestestedet har ansvar for å tilrettelegge for at sine ansatte kan gjennomføre opplæringen til normert tid og at det foreligger en plan for hvordan implementere NBO etter endt opplæring. 

En NBO opplæringspakke koster kr. 120.000,- (inntil 25 deltagere) og eventuelle reisekostnader for 2 NBO trenere kommer i tillegg.
Kontakt oss her

Kursets mål

 • Forstå hvordan nyfødte barn (0-3 mndr) kommuniserer
 • Kjenne til de ulike atferdstilstandene til barnet
 • Forstå AMOR systemet
 • Forstå spedbarnets selvregulerende atferd
 • Kjenne tegnene på overstimulering eller behov for pauser
 • Lære trøsteteknikker for å roe spedbarnet
 • Forstå hvordan støtte foreldrene på en ressursorientert måte med utgangspunkt i foreldrenes egne behov

Målgruppe

NBO-opplæringen egner seg best for fagpersoner som har god erfaring med å håndtere spedbarn, veilede foreldre og ha tilgang til disse under opplæringen.  
Om du arbeider på et sted hvor du ikke møter babyer 0-3 måneder ofte (ukentlig) - må du selv sørge for å få i havn en avtale med føde/barselavdeling eller helsestasjon for å få «tilgang» på barn som du kan utføre NBO observasjoner på i god tid før opplæringen starter.

Dersom det er veldig mange påmeldte prioriteres plasser til påmeldte fra region Øst og Sør, eller til de som allerede har NBO implementert på arbeidsplassen.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 8500,-

  Påmeldingsfrist: