Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Kari Slinning

Seksjonsleder / Head of Section for Infants and Young Children

Kari Slinning er forsker og leder Seksjon for sped- og småbarn. Hun jobber med implementering av kartleggingsverktøy og metoder i første- og andrelinjetjenesten.

Kompetanse

Kari har kompetanse innen forebygging, fosterbarn, longitudinelle studier, rusproblematikk, sped- og småbarn, tidlig intervensjon, tilknytning og utviklingspsykologi. Hun er involvert i flere av forskningsprosjektene ved Spedbarnsnettverket, blant annet KVIK-prosjektet, ADBB og Barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. Kari har en aktiv rolle i implementeringen av tilknytningsmetodene Circle of Security (COS) og Newborn Behavioral Observation (NBO) training som gjøres i regi av Spedbarnsnettverket. Hun er også tilknyttet Psykologisk Institutt ved UiO. Kari er særlig opptatt av tidlig intervensjon, tilknytning, betydningen av tidlige risikofaktorer for barns utvikling, spesielt ruseksponering i fosterlivet, og psykiske vansker og stress hos mødre i forbindelse med svangerskap og fødsel. Kari har lang klinisk erfaring i arbeid med spedbarn og risikoutsatte familier.

Bakgrunn

Kari er Dr. psycholog.