Logo som leder til forsiden

Psykisk helse i graviditet og barseltid

Samlingsbasert videreutdanning over tre semestre. Teori og relasjonelle temaer knyttet til graviditet og barseltid gjennomgås, drøftes og brukes som bakgrunn for veiledning knyttet til kursdeltakernes egne erfaringer.

Nøkkelopplysninger

 • Pris:

  Kr. 33.000,- (11.000 pr semester)

 • Samlinger:

  Tre samlinger over to dager i hvert semester

 • Søknadsfrist:

  04.10 2023

 • Neste oppstart:

  9. oktober 2023

 • Varighet:

  18 måneder (deltid)

Mors psykiske helse i graviditet og i tiden etter fødsel har betydning for samspill med barnet og familiens trivsel. Fordypning i arbeidet med å identifisere sårbare mødre i svangerskapet, og hvordan jobbe med en terapeutisk tilnærming gjennom graviditet og barseltid. I denne videreutdanningen tilrettelegger vi for et “arbeidsklima” der graviditet, sårbarhet, vekst og utvikling både for gravide og nybakte foreldre er sentralt.

Det vil være et særlig fokus på rollen som hjelper i utfordrende relasjoner gjennom Workshops i hver samling. Samlingene består av en felles fagdag etterfulgt av en Workshop på formiddag dag to med fokus på egenomsorg og refleksjon. Samtaleteknikk, det psykologiske svangerskapet, nevrobiologi/hjerneutvikling, graviditetens faser, muligheter og sårbarheter, utviklingspsykologi, tilknytning, diagnostisering, medisinering, traumer, sexologi, parterapi, mindfulness og selvmedfølelse samt egen sårbarhet som hjelper.

Kursansvarlig

Psykologspesialist Gro Vatne Brean - gro.vatne.brean@r-bup.no
Prosjektkoordinator Marianne Brekke - marianne.brekke@r-bup.no

Forelesere

Aslaug Haug, Teija Anke, Britt Eriksson, Helge Poulsen, Are Brean og Gro Vatne Brean.

Varighet og samlinger

Videreutdanningen er samlingsbasert og går over tre semestre med tre samlinger i hvert semester.

Samlinger for høsten 2023: 9. og 10. oktober, 6. og 7. november, 4. og 5. desember.

Samlinger for våren 2024: 12. og 13. februar, 8. og 9. april, 13. og 14. mai.

Samlinger for høsten 2024: 16. og 17. september, 14. og 15. oktober, 9. og 10. desember

Målgruppe

Psykologer, leger, helsesykepleiere og jordmødre.

Kontaktpersoner