Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Nettverk for tjenesteledere

Passer RBUPs nettverk for meg?

RBUPs nettverk har som mål å fremme samarbeid mellom RBUP og ledere i tjenestene for barn, unge og deres familier gjennom å gi faglig støtte, læring og fellesskap. Nettverkene har jevnlige møter hvor ulike faglige tema belyses. Møtene gir rom for gjensidig kunnskapsutveksling.

Ved å være med i nettverk med andre i samme situasjon får du anledning til å diskutere vanskelige problemstillinger og utveksle erfaringer med andre ledere og nøkkelpersoner i tjenestene for barn og unges psykiske helse.

Mange ledere kan oppleve en følelse av ensomhet på sine felt, fordi få har oppgaver og kompetanse på samme område. Derfor kan nettverk med andre i samme situasjon bidra med erfaringer og gode løsninger på det som er din utfordring.

Hvordan jobber vi i nettverkene?

Vi har nettverk med ulike tema og tilnærminger. En av metodene vi bruker når målet er å fremme kvalitet i tjenestene er læringsnettverk for ledere. I et læringsnettverk deltar tverrfaglige team som har som mål å sammen endre og forbedre praksis med støtte fra eksperter i forbedringsarbeid. Å delta i læringsnettverk gir deg mulighet til å diskutere konkrete forbedringsprosjekter.

Hva koster det?

Å delta i RBUPs faglige nettverk er i utgangspunktet gratis, mens enkelte fagdager kan ha en kursavgift for å dekke inn kostnader RBUP har i forbindelse med arrangementet.

Ditt bidrag kan hjelpe andre

Utviklingsarbeidet og erfaringene som samles i nettverkene ønsker vi å bruke til å utvikle opplæringstilbud og andre tilbud som kan være til nytte for flere i tjenestene for barn, unge og deres familier.