Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Få hjelp av RBUP

Vi bidrar med kunnskapsbaserte og skreddersydde innsatser til dere som jobber med barn og unge. Vi kan hjelpe til med alt fra konkrete faglige råd og opplæringstiltak til større endringsprosesser.

Dere trenger ikke å ha et ferdig definert problem før dere kontakter oss - det kan vi finne ut av sammen. Vi tilpasser opplegget til tjenesten deres, og til hva dere ønsker å få til.

Video: Presentasjon av vårt tjenestestøttetilbud

Hva kan vi bidra med?

Tilpassede kurs og opplæring

Velg blant våre kurs og kursrekker for ledere og fagfolk.

Undervisnings- og fagdager

Faglige innlegg og undervisningsdager skreddersydd for dere. Vi kan bidra med alt fra innlegg på fagdager til større opplæringsprogram som skal føre til praksisendring i tjenesten.

Støtte i prosjekter og prosesser

Hjelp til å planlegge og strukturere prosesser. Det kan være alt fra mindre organisasjonsendringer til større omstillinger i måten dere arbeider på.

Faglige råd

Kunnskapsbasert rådgivning på fagområder innenfor psykisk helse. Det kan dreie seg om metodevalg og verktøy, kartlegging og tiltak, ledelse og andre tema dere trenger hjelp til.

Evaluering

Når dere skal evaluere prosjekter eller tiltak, hjelper vi dere med innspill på metode og hvordan dere kan gå frem.

Hvem er tilbudet for?

Rådgivning fra oss er primært et tilbud til kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, for eksempel barnevernstjenesten eller helsestasjonen i en kommune, skoler og barnehager, BUP, eller en nyfødt-intensiv avdeling på et sykehus. Samarbeidet skal være forankret hos ledere og beslutningstakere i tjenesten eller kommunen.

Hvordan foregår det?

Vi starter ofte med en å ta en telefonsamtale med dere for å forstå litt mer av situasjonen. Normalt følges den opp med inntil tre møter der et team fra oss, som vi setter sammen spesielt for dere, kartlegger behovet og situasjonen sammen med dere.

Noen ganger holder det med disse møtene, men ofte er neste steg å sette opp en plan for videre samarbeid. Den planen kan være alt fra et kort opplæringsløp til et flerårig samarbeid - basert på hva dere har behov for.

Vi vil også hjelpe dere med å gjennomføre endringene i praksis, og støtte dere i implementeringen og evalueringen for å sikre varig endring.

Koster det noe?

All rådgivning og lederstøtte fra oss er gratis. Det vi tar betalt for er fagdager, undervisning og veiledning.

Veiledende priser for undervisning og kurs er:

  • 10 000 hel dag
  • 5 000 halv dag
  • 2 500 to timer

Prisene inkluderer utgifter til reise og opphold og gjelder for region øst og sør. Enkelte kurs kan avvike fra denne standardprisen.

Tjenestestøtte i andre regioner