Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Tell me more

Tell me more er et tilbakemeldingssystem som evalueres ved Nic Waals Institutt i regi av RBUP og Lovisenberg Diakonale sykehus. Systemet henter inn informasjon fra pasienter og foresatte ved alle oppmøter ved Nic Waals Institutt, slik at terapeutene ved klinikken kan vite mer om utvikling og tilstand på barna og ungdommen.

Nøkkelopplysninger

Målgruppe:

Barn og ungdom som mottar hjelp fra BUP

Tidsrom:

2019-2020

Samarbeidspartnere:

Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Finansiering:

RBUP og Lovisenberg Diakonale Sykehus

Prosjektleder:

Kristian Rognstad

Ved hvert oppmøte ved Nic Waals Institutt bes pasienter og foresatte om å svare på noen spørsmål om uken som gikk og om hvordan samarbeidet med terapeuten går. Denne informasjonen blir brukt for å lage grafer som terapeuten kan se for å gi dem en indikasjon på om det går bedre med pasienten. Vi vil forske på hvordan dette systemet fungerer og om det fører til mer effektiv behandling.

Målet med prosjektet

Målet med prosjektet er både å evaluere tilbakemeldingssystemet slik det er nå – måler vi de riktige aspektene, får terapeutene til å nyttiggjøre seg av informasjonen, blir behandlingen mer effektiv – og å få indikasjoner på hvordan man kan videreutvikle det.

Metode

Vi skal gjennom både kvantitative og kvalitative metoder undersøke egnetheten til systemet. Behandlingseffekt vil måles gjennom selvrapport og foreldrerapport om symptomer og utvikling i pasientens utfordringer. Pasienter, foresatt og terapeuter er også planlagt å bli intervjuet for å gi anledning til at de kan komme med kommentarer og eventuelle ønsker om endringer i målingsverktøy, grafiske fremstillinger av informasjonen, løsninger for innsamling og bruk av informasjonen, m.m.