Logo som leder til forsiden

John Kjøbli

Seksjonsleder og professor II, Institutt for pedagogikk, UiO / Head of Section and professor II, Department of education, UiO

John er seksjonsleder i Seksjon for tjenesteforskning og innovasjon.

Kompetanse

John har kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, evalueringsforskning, implementering, modulbasert behandling og foreldreveiledning. Han har i mange år jobbet som evalueringsforsker, og har gjennomført flere randomiserte kontrollerte studier. Disse studiene har hatt som mål å evaluere effekten av intervensjoner rettet mot å redusere barns atferdsvansker og styrke deres sosiale kompetanse. I de siste fem årene har han særlig vært opptatt av modulbasert behandling av barn med sammensatte problemer, og var i sin forrige stilling ved Atferdssenteret ansvarlig for evalueringen av MATCH. John er særlig opptatt av å gjennomføre praksisnær og relevant evalueringsforskning som er til hjelp for barn og unge.