RBUP logo

John Kjøbli

Forsker og Seksjonsleder / Researcher and Head of Section for Prevention and Treatment Research

Kompetanse

John har kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, evalueringsforskning, implementering, modulbasert behandling og foreldreveiledning. Han har i mange år jobbet som evalueringsforsker, og har gjennomført flere randomiserte kontrollerte studier. Disse studiene har hatt som mål å evaluere effekten av intervensjoner rettet mot å redusere barns atferdsvansker og styrke deres sosiale kompetanse. I de siste fem årene har han særlig vært opptatt av modulbasert behandling av barn med sammensatte problemer, og var i sin forrige stilling ved Atferdssenteret ansvarlig for evalueringen av MATCH. John er særlig opptatt av å gjennomføre praksisnær og relevant evalueringsforskning som er til hjelp for barn og unge.