RBUP logo

Kristian Rognstad

Doktorgradsstipendiat / Doctoral Research Fellow

Kristian Rognstad er doktorgradsstipendiat i Seksjon Forskergruppe forebygging og behandling, og jobber med tilbakemeldingssystemet Tell Me More i samarbeid med Nic Waals Institutt.

Kompetanse

Kristian har tidligere jobbet med prosjekter innen BUP og barnevern. Han er generelt opptatt av å gjennomføre velbegrunnede, gode evalueringer av tiltak for å få klarest mulig svar på hvordan vi best kan hjelpe barn og ungdom.