Logo som leder til forsiden

Kristian Rognstad

Doktorgradsstipendiat / Doctoral Research Fellow

Kristian Rognstad er doktorgradsstipendiat i Seksjon for tjenesteforskning og innovasjon og jobber med evaluering av tilbakemeldingssystemet Tell Me More samt kunnskapsoppsummeringer av forskningslitteratur.

Kompetanse

Kristian har kompetanse innen behandlingsforskning og psykologi. Tidligere har han jobbet som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, og som forskningskoordinator for NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Han har variert erfaring med prosjektplanlegging, datainnsamling og tiltaksevaluering gjennom flere forskningsprosjekter i BUP og barnevern.

Bakgrunn

Kristian har bachelor- og mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo. Han har også en bachelorgrad i antropologi og har studert emner innen juss. Han har pedagogisk erfaring fra barnehage, barneskole, videregående skole, og universitet.