Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

KOBA - mestring i skolen for barn i risiko

Barn i barnevernet strever på skolen. Dette har ringvirkninger, nå og langt inn i fremtiden, siden skolemestring øker sannsynligheten for et godt liv som voksen.

Nøkkelopplysninger

Målgruppe :

Barn og familier i barnevernet

Tidsrom:

Høst 2016 - vår 2021

Samarbeidspartnere:

Stockholms Universitetet, University of Nebraska, University of California, RKBU Vest og NUBU

Finansiering :

Forskningsrådet og Stiftelsen Wøyen

Sammenlignet med jevnaldrende, har barn i barnevernet som gruppe betydelig høyere risiko for både frafall i skolen og fremtidig utenforskap. Årsakene til dette er sammensatte. For å forebygge skolefrafall og tette eventuelle kunnskapshull, har flere familier i barnevernet behov for godt koordinerte tjenester som inkluderer hjelp og støtte med et helhetlig fokus på familiens utfordringer. Det er forsket lite på hvordan barnevernet kan hjelpe barn å mestre skolen, og det er dette vi gjør i prosjektet Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA).

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å utvikle bedre hjelp til skole for barn og familier i barnevernet. Hjelpen kalles Forsterket skolestøtte, og er basert på felleselementer fra forskning på effektiv tiltak for skolemestring. I denne prosessen har vi samlet kunnskap og ekspertise fra forskning, fagutøvere, ungdom og foreldre.

Gjennom samutvikling med ansatte i barneverntjenester og erfaringsrådgivere (foreldre og ungdom), er disse felleselementene skreddersydd til tiltak tilpasset praksishverdagen i det kommunale barnevernet. Forsterket skolestøtte inkluderer blant annet pedagogiske spill til barna, foreldretrening, struktur og rutiner for skolearbeid hjemme, og pedagogiske tiltak som barn og foreldre gjør sammen.

Spesialtilpasset hjelp

Barn og familier i barnevernet har ofte flere komplekse og sammensatte utfordringer. Dette stiller krav til fleksibilitet og skreddersøm i hjelpetiltak. Forsterket skolestøtte er bygget opp slik at praktikere selv, og i samarbeid med familiene, kan tilpasse innhold og struktur til familien og barnas behov og ønsker.

Forsterket skolestøtte kan gis sammen med annen veiledning, eller ved siden av. Dette vurderer praktikeren selv. Det gis også opplæring i tilpasninger som kan være nyttig å gjennomføre i forskjellige situasjoner. Disse tilpasningen er basert på forskning og/eller innspill fra fagfolk og erfaringsrådgivere.

Godt i gang med evaluering

Det gjennomføres en randomisert og kontrollert studie som både evaluerer implementeringen av Forsterket skolestøtte i tjenestene og effekten tiltaket har på barns skoleferdigheter og foreldres involvering i skolen. Vi undersøker om barnas psykiske helse, sosiale ferdigheter og kognitive evner påvirker skoleprestasjoner og effekten av skolestøtte.

Til sammen har over 40 familieveiledere og kontaktpersoner i kommunale barneverntjenester gjennomført opplæring i Forsterket skolestøtte, og nærmere 100 fagpersoner er involvert i implementering.

- Ved utgangen av 2018 hadde vi besøkt over 50 familier for å gjennomføre kartleggingstester, og foreløpige resultater viser et tydelig behov for skolestøtte blant barna. Målet er at 120 familier skal ha deltatt i prosjektet i løpet av 2019, ifølge forskeren. (dette må oppdateres)

KOBA-prosjektet vekker oppmerksomhet

KOBA-prosjektet ble i 2018 presentert på konferanser i København og i Melbourne. Prosjektet vekker oppmerksomhet for hvordan oppsummert forskning forenes med praksis i utvikling av kunnskapsbaserte tiltak. Prosjektet har publisert en vitenskapelig artikkel om forskningsprosjektet i tidsskriftet Trials , og i 2019 kom det flere publikasjoner fra KOBA-prosjektet, blant annet en fagartikkel i tidsskriftet Norges Barnevern.

KOBA-prosjektet gjennomføres i tre barneverntjenester i og rundt Oslo.

Her kan du lese publiserte artikler på prosjektet:

Felleselementer i forskningsbasert skolestøtte

Implementeringsklima i barnevernet

Barn i barnevernet og skolefaglig utvikling

Protokoll-artikkel

Kontaktpersoner