Logo som leder til forsiden

Thomas Engell er forsker i Seksjon for tjenesteforskning og innovasjon, og jobber med tiltaks- og implementeringsforskning innen psykisk helse, barnevern og skole.

Kompetanse

Thomas har kompetanse på implementeringsvitenskap, tiltaksutvikling og evaluering med kvantitative og kvalitative metoder. Thomas jobber med teori- og metodeutvikling innen kunnskapsoppsummering, tiltaksutvikling og implementering. Han driver anvendt tjenesteforskning innen barnevern, psykisk helse, og skolehelse. Thomas tok sin doktorgrad med prosjektet Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA), og hans avhandling handlet om samutvikling og implementering av skolestøtte til barn og familier basert på forskningsbaserte kjerneelementer. Thomas er særlig opptatt av å omsette forskningskunnskap til nyttig praksis og forbedring som kommer barn og unge til gode. Thomas er også nestleder i Nasjonalt Nettverk for Implementeringsforskning (NIMP), og grunnlegger og medredaktør i tiskriftet Global Implementation Research and Applications (GIRA).

Bakgrunn

Thomas har doktorgrad fra Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, mastergrad i kognitiv og biologisk psykologi fra NTNU i Trondheim, og bachelorgrad i psykologi fra Høgskolen i Lillehammer.