Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Tverrfaglig nevroutdanning starter opp i september – meld deg på nå!

Publisert:

– Ledere av enheter som skal gi psykisk helsehjelp til barn og unge vil ha nytte av å sende noen av sine ansatte til denne utdanningen. De vil komme tilbake med økt kunnskap om vansker som kan være utfordrende å oppdage, og som angår flere enn man ofte tror. Deltakerne som er hos oss får som oppgave å spre kunnskapen de tilegner seg videre på egen arbeidsplass. Slik blir investeringen som gjøres i en ansatt noe som gir ringvirkninger for flere!

Dette sier Kristian Køhn, som er studieleder for nevrofeltet hos RBUP. Køhn har bred kompetanse fra nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykologi med utrednings- og behandlingserfaring. Vi har spurt han om hva som ligger i tilbudet om tverrfaglig nevroutdanning.

– Nevrofeltet er en forkortelse for flere tilgrensende, dels overlappende fagområder som berører barn og unges psykiske helse. I dette programmet er nevroutviklingsforstyrrelser det sentrale. Dette er det vide begrepet vi benytter når vi ser avvik fra normal utvikling som knyttes til denne biologiske utviklingsprosessen i hjernen, enten som en skjevutvikling, sykdom eller skade. Kjente tilstander i denne gruppen er ADHD, autisme og intellektuell funksjonsnedsettelse, forteller Køhn.

"Noe av det viktigste jeg har lært på nevroutdanningen er hvor komplekst dette feltet er, og viktigheten av den biopsykososiale modellen. Nevroutviklingsforstyrrelser er ikke biologi mot miljø, men transaksjoner dem imellom."

Maren, psykologspesialist som tar tverrfaglig nevroutdanning

Tverrfaglighet i sentrum

Utdanningen går over to år, og har 24 dager med samlinger over fire semestre.

– Målgruppen for undervisningen er fagpersoner som jobber med nevroutviklingsforstyrrelser i førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Profesjonene nevroutdanningen i utgangspunktet retter seg mot er psykologer, pedagoger med testkompetanse og leger, men også andre fagpersoner kan søke om inntak og tas opp etter særskilt vurdering, forteller han.

Portrettfoto av Kristian Køhn
Studieleder og spesialrådgiver Kristian Køhn


I utdanningen samles de ulike profesjonene på tvers av ulike praksissteder og nivåer innen helsetjenestene, noe som skal reflektere de unges behov for samhandlende og koordinerte tjenestetilbud. De ulike profesjonene vil også dele seg i grupper noe av tiden på samlingene, og de har da en egen gruppelærer for hver profesjon.

– Siden de unge med hjelpebehov ofte trenger koordinert innsats fra ulike profesjoner og instanser for å få den hjelpen de trenger, bør disse samhandle og utvikle kunnskap og kompetanse på tvers av skillelinjer mellom profesjoner og instanser. Det er dette vi i praksis gjør på nevroutdanningen hos oss, forteller Køhn.

"Foreleserne snakker om faget på en måte som er lett å forstå. Det er viktig når det kommer til psykoedukasjon, at vi er gode på å oversette vanskene til pasient, foreldre og samarbeidspartnere."

Samia, spesialist i klinisk pedagogikk som tar tverrfaglig nevroutdanning på RBUP.

Overkommelige arbeidskrav i en travel hverdag

– På RBUPs nevroutdanning får du en unik mulighet til å lære gjennom praksis og samhandling med andre profesjoner. Utdanningen er spesielt tilrettelagt for deg som er i en travel hverdag, med overkommelige arbeidskrav knyttet til utdanningen, forteller Køhn.
Han forklarer hvordan utdanningen er praktisk orientert, samtidig som den gir deg lett tilgang til oppdatert kunnskap på feltet.

– Først og fremst vil du vil møte erfarne fagfolk med bred praktisk erfaringsbakgrunn, og utvikle din kunnskap og metodiske kompetanse. Fristen for å søke til høstens opptak er i april, og vi ser fram til å ta imot et nytt kull for perioden 2023-2025.

Informasjon om RBUPs tverrfaglige nevroutdanning

Kontaktpersoner: