RBUP logo

Kristian Køhn

Spesialrådgiver / Special advicer

Studieleder for nevrofeltet

Kompetanse

Kristian er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har kompetanse på nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykologi med utrednings- og behandlingserfaring.

Bakgrunn

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, psykologspesialist i klinisk psykologi med fordypning i samfunnspsykologi fra 2009 og nevropsykologi fra 2012. Han har tidligere jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.