RBUP logo

Undervisnings­program

De fleste undervisningsprogrammene RBUP tilbyr er toårige videreutdanninger for fagpersoner som jobber med barn og unge. Vi har flest deltakere fra kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

For å delta i spesialistutdanningene må du være ansatt i minst 50 % stilling.

Videreutdanningene på RBUP er de samme som før, men gir for tiden ikke studiepoeng. Årsaken er at NOKUT ikke lenger tillater samarbeid vi tidligere har hatt med universiteter og høyskoler. Mer om godkjenning av utdanning.

Studier og undervisning i andre regioner