Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Edinburgh-metoden (EPDS) og støttesamtaler

Kartleggingsverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDPS) og tilbud om støttesamtaler i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonen.

Innhold

Dag 1 (tilpasses aktuell kommune)

  • Psykisk helse i svangerskap og barseltid
  • Gjennomgang av kartleggingsverktøyet EPDS, skåring og samtale om psykisk helse
  • Praktisk bruk av Edinburgh-metoden

Dag 2

  • Utvikling av kommunikasjonsferdigheter
  • Den gode dialogen
  • Aktiv lytting
  • Bruk av støttesamtaler

Dagen inneholder øvelser og rollespill. Deltagerne bes lese denne før opplæringen: "Edinburgh-metoden. Personsentrerte støttesamtaler ved nedstemthet og depressive symptomer i perinatalperioden - en introduksjon for helsepersonell".

Kursets mål

  • Kunnskap om psykisk helse i svangerskap og barseltid
  • Opplæring i kartlegging ved bruk av EPDS
  • Opplæring i å gjennomføre støttesamtaler

Målgruppe

Helsesykepleiere, jordmødre, kommunepsykologer, veiledere og andre med interesse for Edinburgh-metoden.

Kurset er primært for deg som jobber i en kommune som bruker Edinburgh-metoden. Opplæringen passer også for deltagere fra opplæringsprogrammet Tidlig inn eller nyansatte i disse kommunene. Forutsetningen er at metoden er implementert i egen kommune.

Andre interesserte bør kontakte oss.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.

Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet