Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Edinburgh-metoden (EPDS) og støttesamtaler

Kartleggingsverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDPS) klinisk vurdering og tilbud om støttesamtaler i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonen.

Detaljer

 • Pris: 1600,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:

Innhold

Dag 1

 • Psykisk helse i svangerskap og barseltid
 • Gjennomgang av kartleggingsverktøyet EPDS, skåring og samtale om psykisk helse
 • Praktisk bruk av Edinburgh-metoden og rutiner for oppfølging

Dag 2

 • Utvikling av kommunikasjonsferdigheter
 • Den gode dialogen
 • Aktiv lytting
 • Bruk av støttesamtaler

Dagen inneholder øvelser og rollespill. Deltagerne bes lese denne før opplæringen: "Edinburgh-metoden. Personsentrerte støttesamtaler ved nedstemthet og depressive symptomer i perinatalperioden - en introduksjon for helsepersonell (PDF)".

Forelesere

Helsesykepleier/EPDS-koordinator Ellen Solstad Olavesen og psykologspesialist Hege Syversen Smerud.

Kreditering

Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 12 timer. Norsk psykologforening godkjenner kurset som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Ellen Solstad Olavesen - eso@r-bup.no
Konsulent Marianne Brekke- marianne.brekke@r-bup.no

Kursets mål

 • Opplæring i Edinburgh-metoden
 • Kunnskap om psykisk helse i svangerskap og barseltid
 • Ferdigheter i kartlegging ved bruk av EPDS og klinisk vurdering
 • Ferdigheter og gjennomføre støttesamtaler

Målgruppe

Helsesykepleiere, jordmødre, kommunepsykologer, veiledere og andre med interesse for Edinburgh-metoden.

Kurset er primært for deg som jobber i en kommune som bruker Edinburgh-metoden. Opplæringen passer også for deltagere fra opplæringsprogrammet Tidlig inn eller nyansatte i disse kommunene. Forutsetningen er at metoden er implementert i egen kommune.

Andre interesserte bør kontakte oss før påmelding.

Merk at vi også tilbyr opplæring og implementeringsstøtte i Edinburgh-metoden for arbeidsplasser som ønsker å innføre metoden. 

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist: