Logo som leder til forsiden

Mamma Mia-studien: Informasjon for helse­stasjoner med veiledning

Opplæring og veiledning

Helsestasjonene som er trukket ut til å tilby Mamma Mia med veiledning, får opplæring og veiledning i hvordan man kan bruke Mamma Mia i møtet med gravide og barselkvinner. Opplæringen vil foregå over to dager, mens veiledningen vil være månedlig gjennom studieperioden.

Vi vet at implementering av nye tiltak ikke er en automatisk prosess, og derfor er det viktig i opplæring og veiledning å starte arbeidet med en plan for implementering for din helsestasjon.

For tilgang til veileder for det helsefremmende og forebyggende arbeidet, implementeringsveileder og undervisningsmateriell, kontakt din Mamma Mia-trener.

Følgeskjema

For at vi skal forstå mer av hvordan veiledningen fungerer i praksis på helsestasjonen, vil både jordmødre og helsesykepleiere fylle ut et skjema knyttet til veiledningen av kvinnene som deltar. Skjemaet tar rundt fem minutter å besvare, og bør fortrinnsvis fylles ut etter hver konsultasjon der du har veiledet dem i bruken av Mamma Mia.

Her logger du inn med egen e-postadresse og passordet som du laget selv første gang du logget inn.

Kontaktpersoner: