RBUP logo

Ellen Solstad Olavesen

Spesialrådgiver / Special Adviser

Ellen er doktorgradsstipendiat i Mamma Mia-studien, og spesialrådgiver i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. Hun jobber med implementering og tjenestestøtte samt undervisning, og er blant annet ansvarlig for Edinburgh-metoden og Opplæringsprogrammet "Tidlig inn".

Kompetanse

Ellen har kompetanse innen helsefremmende og forebyggende arbeid, kommunehelsetjeneste, folkehelsearbeid og tidlig intervensjon. Hennes faglige interesseområder omfatter folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid. Hun er opptatt av høy kompetanse blant fagfolk og god kvalitet på tjenestene. Personlig er hun også opptatt av utvikling av kvalitet, sammenhengende tjenestetilbud og gode hverdagsarenaer for barn og unge, og deres familier, og at tjenesteutøverne har tilgang på kvalitetssikrede metoder og muligheter for utvikling av dette arbeidet.

Bakgrunn

Ellen er utdannet sykepleier og helsesykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap.