Logo som leder til forsiden

Mamma Mia-studien: Informasjon for gravide

Illustrasjon av gravide kvinner

Mamma Mia er et program for alle gravide, som via en app gir deg tilpasset informasjon gjennom svangerskapet og barseltiden. Du vil lære om barnets utvikling og hvordan du kan forstå og støtte barnet ditt på en god måte i de første levemånedene. I tillegg vil du få øvelser som fremmer velvære, og hjelp til å ta vare på deg selv og dine nære relasjoner.

Mamma Mia er grundig utprøvd blant gravide og barselkvinner i Norge, og har vist seg å ha en positiv effekt på trivsel, velvære og psykisk helse.

Hvis du har blitt invitert inn i studien av din jordmor, kan du bruke lenken under for å samtykke til å delta. Der vil du også kunne lese mer om Mamma Mia, studien og om hva deltakelse vil innebære for deg.

Kontaktpersoner: