RBUP logo

Thea Sundrehagen

Doktorgradsstipendiat / Doctoral Research Fellow

Thea Sundrehagen er doktorgradsstipendiat i Seksjon for sped- og småbarn. Hun jobber med å evaluere Mamma Mia, et universelt tiltak som skal fremme subjektivt velvære og forebygge depresjon i svangerskaps- og barselperioden.

Kompetanse

Thea er psykolog og har tidligere arbeidet akuttpsykiatrisk med ungdom, samt med psykoseproblematikk hos voksne og tverrfaglig rehabilitering av psykosomatiske lidelser. Hun har tidligere erfaring med prosjekt- og implementeringsarbeid som nasjonal koordinator for et tjenesteutviklingsprogram for kommunalt barnevern. Hun er særlig opptatt av forebygging av sykdomsutvikling i sårbare livsfaser og tidlig intervensjon.

Bakgrunn

Thea har mastergrad i klinisk psykologi med fordypning i helsepsykologi fra Eötvös Loránd University, en mastergrad i psykologisk vitenskap fra University College London og bachelorgrad i psykologi fra Durham University.