Logo som leder til forsiden

Klinisk hypnose og kommunikasjon

Utdanning med fokus på barn, ungdom og deres familier.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  25 000

 • Neste oppstart:

  21. november 2024

 • Søknadsfrist:

  15. september 2024

 • Varighet:

  6 måneder (deltid)

Kursinnhold

Utdanningen skal bidra til økt kunnskap om klinisk hypnose og kommunikasjon – inkludert hypnotiske fenomener som transe, suggesjon, mottagelighet for suggesjon og dissosiasjon, indikasjoner for bruk av hypnose samt praktiske ferdigheter. Gjennom undervisningen skal deltakerne tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger knyttet til bruk av klinisk hypnose.

Samlingene vil veksle mellom forelesninger og praktiske øvelser i smågrupper. Det er også obligatorisk veiledningsgruppe (totalt 16 timer) som legges på egne dager utenom samlingene. Veiledningen er inkludert i kursavgiften.

For godkjenning av utdanningen inngår en skriftlig oppgave ca 3-5 sider basert på to kasuistikker.

Utdanningen skjer i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for barn- og unges pykiske helse på sykehus (s-BUP) og Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge.

Samlinger

1. samling: 21. og 22. november 2024

2: samling: 12. og 13. desember 2024

3. samling: 6. og 7. mars 2025

4. samling: 5. og 6. juni 2025

Veiledning foregår på onsdagene før andre, tredje og fjerde samling. Det er mulighet for veiledning både på dag- og kveldstid.

Kreditering

Utdanningen er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 72 timer.

Norsk Legeforening gir utdanningen følgende godkjenninger:

Allmennmedisin: 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri og 30 valgfrie poeng for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning (forlengelse av retten til tilleggstakst.)

Barne- og ungdomspsykiatri: utdanningen godkjennes med til sammen 56 timer (8 dager á 7 timer) som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Barnesykdommer: utdanningen godkjennes med til sammen 56 timer (8 dager á 7 timer) som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Vi gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas. Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.

Kursansvarlig

Studieledere: barne- og ungdomspsykiater, PhD, Helene Helgeland og spesialist i barne- og ungdomspsykologi Maren Ø. Lindheim, begge Rikshospitalet, seksjonsleder Elin Kreyberg og prosjektkoordinator Caroline Lund

Målgruppe

Leger, barneleger, allmennpraktikere, barnepsykiatere, kommunepsykologer og psykologer som arbeider innen helsevern for barn og unge. For optimalt utbytte anbefaler vi at man er minst to fra samme arbeidssted som tar utdanningen parallelt og at arbeidsstedet legger til rette for klinisk praksis underveis.

Utdanningen er primært rettet mot leger og psykologer. Hvis det er ledige plasser, åpnes det for andre yrkesgrupper med relevant yrkeserfaring. Også her er det viktig at deltagerne er i et arbeidsforhold hvor de utfører selvstendig arbeid med barn, unge og deres familier.

Kontaktpersoner