Logo som leder til forsiden

Stine Løvereide

Spesialrådgiver / Special Adviser

Stine Løvereide er spesialrådgiver og studieleder for pedagoger i Spesialistundervisningsprogrammet i Seksjon for langsgående undervisningsprogrammer.

Kompetanse

Stine har det overordnede ansvaret for pedagogenes inntak til spesialistundervisningsprogrammet, utarbeider undervisningsplaner, gjennomfører undervisning i pedagoggruppene. I tillegg har hun ansvaret for kurs i utredningsverktøyet ASEBA og Kiddie-SADS-intervjuet. Stine deltar også i RBUPs utvikling av undervisningsmoduler for skolesektoren, deltar som representant inn i sentersamarbeid med Ungdata og bidrar inn i flere andre prosjekter.

Bakgrunn

Stine har bakgrunn fra profesjonsstudiet i pedagogisk-psykologisk rådgivning (cand.ed) ved UiO. Hun har erfaring fra PP-tjenesten og BUP, både generalist- og ambulant team. Ferdig spesialist i klinisk pedagogikk i 2013 med fordypning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi for barn og unge. Videreutdanning i 2-årig kognitiv atferdsterapi og psykose, samt Familiebasert behandling for spiseforstyrrelser (FBT).