Logo som leder til forsiden

Søk om opptak på Familieterapi

Detaljer

Neste oppstart:August/september 2024, endelig oppstartsdato kommer
Kursavgift:Kr. 44 000 (11 000 per semester), i tillegg kommer kostnader til veiledning kr. 36 000 (9 000 per semester) Totalt kr. 80.000
Søknadsfrist:15. april 2024
Varighet:Fire semestre (høst 2024-vår 2026) Deltid
Sted:RBUP Øst og Sør, Nydalen, Oslo

Du må fylle ut alle felt som ikke er merket med valgfritt

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Familieterapi