RBUP logo

Søk om opptak på Tverrfaglig nevroutdanning

Detaljer

Kursavgift:Kr 40 000 (10 000 per semester)
Samlinger:Fire semestre med totalt 24 dager med samling
Neste oppstart:September 2023
Søknadsfrist:15. april 2023
Varighet:24 måneder (deltid)

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Tverrfaglig nevroutdanning