RBUP logo

Klinisk hypnose og kommunikasjon

Utdanning med fokus på barn, ungdom og deres familier.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  25 000

 • Neste oppstart:

  25. oktober 2021

 • Søknadsfrist:

  Mandag 4. oktober 2021

 • Sted:

  Oslo

 • Varighet:

  6 måneder (deltid)

Kursinnhold

Utdanningen skal bidra til økt kunnskap om klinisk hypnose og kommunikasjon – inkludert hypnotiske fenomener som transe, suggesjon, mottagelighet for suggesjon og dissosiasjon, indikasjoner for bruk av hypnose samt praktiske ferdigheter. Gjennom undervisningen skal deltakerne tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger knyttet til bruk av klinisk hypnose.

Samlingene vil veksle mellom forelesninger og praktiske øvelser i smågrupper. Det er også obligatorisk veiledningsgruppe (totalt 16 timer) som legges på egne dager utenom samlingene. Veiledningen er inkludert i kursavgiften.

For godkjenning av utdanningen inngår en skriftlig oppgave ca 3-5 sider basert på to kasuistikker.

Utdanningen skjer i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF, Barne- og ungdomsklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge.

Samlinger

1. samling: 25. og 26. oktober 2021

2: samling: 2. og 3. desember 2021

3. samling: 13. og 14. januar 2022

4: samling: 21. og 22. april 2022

Veiledning foregår på onsdagene før andre, tredje og fjerde samling. Det er mulighet for veiledning både på dag- og kveldstid.

Kreditering

Norsk Psykologforening som 56 timers fritt spesialkurs og som 56 timers vedlikeholdsaktivitet.

Den norske Legeforening: Allmennmedisin: godkjennes med 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri til videre- og etterutdanningen. Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenenes etterutdanning. Barnesykdommer: godkjennes med 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Kursansvarlig

Studieledere: barne- og ungdomspsykiater, PhD, Helene Helgeland og spesialist i barne- og ungdomspsykologi Maren Ø. Lindheim, begge Rikshospitalet, seksjonsleder Elin Kreyberg og prosjektkoordinator Malin Trædal Flem.

Målgruppe

Leger, barneleger, allmennpraktikere, barnepsykiatere, kommunepsykologer og psykologer som arbeider innen helsevern for barn og unge. For optimalt utbytte anbefaler vi at man er minst to fra samme arbeidssted som tar utdanningen parallelt og at arbeidsstedet legger til rette for klinisk praksis underveis.

Utdanningen er primært rettet mot leger og psykologer. Hvis det er ledige plasser, åpnes det for andre yrkesgrupper med relevant yrkeserfaring. Også her er det viktig at deltagerne er i et arbeidsforhold hvor de utfører selvstendig arbeid med barn, unge og deres familier.