Logo som leder til forsiden

Søk om opptak på Videreutdanning i familieterapi for barn og unge

Detaljer

Neste oppstart:14. september 2023
Kursavgift:44 000 kr i alt (11 000 kr/semester)
Veiledningskostnad:36 000 kr i alt (9 000 kr/semester)
Søknadsfrist:15. april 2023
Varighet:Fire semestre/21 måneder (deltid)
Sted:Oslo

Du må fylle ut alle felt som ikke er merket med valgfritt

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Videreutdanning i familieterapi for barn og unge