Logo som leder til forsiden

Unni Rosenkilde

Seniorkonsulent / Senior Executive Officer

Unni Rosenkilde jobber som administrasjonskonsulent i Seksjon for sped- og småbarn. Hennes hovedoppgaver er å koordinere og tilrettelegge det praktiske arbeidet rundt kurs og utdanninger samt administrative oppgaver.

Kompetanse

Unni samarbeider tett med kursansvarlige slik at det praktiske arbeidet blir utført på en smidig måte. Hun har erfaring fra over 13 år med administrativt arbeid. Hun har jobbet som administrasjonskonsulent ved Aline barnevernsenter, har administrativ erfaring fra AHUS innen psykisk helsevern for voksne og har jobbet flere år i forlag. Unni er særlig opptatt av å være med i front og utvikle nye løsninger for utdanninger og tjenestestøtte.