RBUP logo

Turid Skjerve Leksbø

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Turid er ansatt som seniorrådgiver i seksjon for sped- og småbarn. Hun har et hovedansvar for den kliniske utprøvingen av prosjektet "Sov godt, lille skatt"

Kompetanse

Turid har tidligere jobbet som kommunepsykolog på helsestasjon med familier hvor søvn (eller mangel på søvn) var et hovedtema. Hun har jobbet både forebyggende med undervisning og veiledning av helsepersonell og klinisk med behandling av søvnvansker hos små barn. Hun har jobbet klinisk med barn og voksne med ulike typer av psykiske vanskeligheter i Spesialisthelsetjenesten (BUP og DPS).

Bakgrunn

Turid er utdannet psykolog (Cand. psychol.) fra Universitetet i Oslo. Hun er også utdannet lærer (adjunkt) og har PPU (praktisk- pedagogisk utdanning).