Logo som leder til forsiden

Simon-Peter Neumer

Prosjektleder og forsker / Project Manager and Researcher

Simon-Peter er forsker i Seksjon for folkehelse og forebygging og jobber hovedsakelig med forskningsbaserte programmer for forebygging eller behandling av emosjonelle lidelser.

Kompetanse

Simon-Peter har kompetanse innen forebygging og behandling av angst, evidensbasert metodikk, helsefremmende arbeid, Mestringskatten, klinisk veiledning og undervisning, og veiledning i forskningsmetode. Han har siden 2002 arbeidet som forsker og prosjektleder i RBUP. Simon-Peter har over mange år bidratt til videreutvikling av kunnskapsdatabasen Ungsinn ved Universitetet i Tromsø og videreutdanningen i kognitiv atferdsterapi i RBUP. Han er særlig opptatt av å bidra til videreutvikling av forskningsbaserte behandlingsmetoder som oppleves som nyttige i klinisk praksis.

Bakgrunn

Simon-Peter er psykologspesialist med bakgrunn fra psykiatrisk epidemiologi og folkehelse.