RBUP logo

Sidsel Haug

Studieleder / Programme Manager

Sidsel Haug er studieleder for sped- og småbarns psykiske helse samt gruppelærer i Seksjon for sped- og småbarn.

Kompetanse

Sidsel har kompetanse innen sped- og småbarns psykiske helse, barneorientert familieterapi (BOF), empatisk kommunikasjon, og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Hun jobber i seksjon for utdanning i behandlingsarbeid og har to kull studenter ved RBUP. Sidsel har også et kull i Kristiansand og et på Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Hun er teamleder ved sped- og småbarnsteamet ved Drammen Bup, utdanner BOF-terapeuter i Norge og Sverige, og er veileder. Sidsel er særlig opptatt av tidlig intervensjon med et helhetlig perspektiv på familien med barnet i fokus. Hun er opptatt av å støtte familien i å se barnets følelsesuttrykk og hjelpe til hvordan å regulere. Sidsel er for bruk av ASQ og ASQ-SE for å komme tidlig til, og ser betydningen av empatisk kommunikasjon som verktøy for den vanskelige samtalen samt å få kunnskap om sped- og småbarns psykiske helse ut i kommunalt barnevern.

Bakgrunn

Sidsel er spesialist i klinisk pedagogikk med fordypning i familieterapi og sped- og småbarns psykiske helse.