Logo som leder til forsiden

Mari Elvsåshagen

Seniorkonsulent og Bibliotekar / Senior Executive Officer and Librarian

Mari Elvsåshagen er bibliotekar og seniorkonsulent i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. Hun jobber med katalogisering, klassifikasjon, litteratursøk, oppsummert forskning i RBUPs kunnskapsressurser (Tiltakshåndboka, IN SUM og PsykTestBarn) og skrankearbeid.

Kompetanse

Mari er spesielt opptatt av å gi god service til studenter og ansatte. Hun begynte å jobbe ved RBUP i 2016.

Bakgrunn

Mari har en mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, og en bachelorgrad i bibliotek og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus.