RBUP logo

Malin Trædal Flem

Prosjektkoordinator / Project Coordinator

Malin Trædal Flem er prosjektkoordinator i Seksjon for tjenestestøtte og kurs. Hun jobber blant annet med å fylle databasene med innhold som er relevant for kursdeltakere og arrangører, og annonserer kurstilbud.

Kompetanse

Malin har kompetanse innen koordinering og prosjektarbeid, og samarbeider med ledere, studieledere og kurskoordinatorer. Hun har ansvar for e-post og flyere, og sørger for at det finnes egnede undervisningslokaler tilgjengelig for forelesere og kursdeltakere, og at de vet når de skal møte opp. Malin lager kontrakter til foreleserne og skaffer det av materiell og teknisk utstyr som skal til for å gjennomføre undervisningen. Malin er særlig opptatt av gode arbeidsprosesser, dokumentasjon, deling av informasjon, å utvikle arbeidsredskaper, fagforeningsarbeid og prosjektarbeid.