Logo som leder til forsiden

Malene er prosjektmedarbeider og rådgiver i Seksjon forskergruppe folkehelse og forebygging.

Kompetanse

Malene har kompetanse innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og familier, blant annet med praktisk arbeidserfaring fra skolehelsetjenesten og forskning i helsestasjonstjenesten. Malene er særlig opptatt av kvalitetsforbedring i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt en helhetlig tilnærming til barn, unge og familier sin fysiske, psykiske og sosiale helse. Arbeidsoppgaver i RBUP er knyttet til utvikling og evaluering av prosjektet Skolehelse/GuideMe.

Bakgrunn

Malene er utdannet sykepleier og helsesykepleier med mastergrad.