Logo som leder til forsiden

Line Solheim Kvamme er forsker i Seksjon for tjenesteforskning og innovasjon. Hun har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder gjennom intervensjonsutvikling, evalueringsforskning, blant annet i barnevernet og skolehelsetjenesten.

Kompetanse

Line er særlig opptatt av ungdomstida og hvordan komplekse problemer kan forebygges i denne livsfasen. Hun har kompetanse innen kunnskapsoppsummerende og meta-analytisk forskning, samt integrering av kvalitative og kvantitative data fra fagfolk, familier og ungdom.

Bakgrunn

Line har mastergrad i Psykologisk vitenskap fra Universitetet i Bergen og UC Berkeley. I masteroppgaven skrev hun om hvordan kommunikasjonsmønstre kan relateres til situasjonsforståelse i beredskapsteam. I sitt doktorgradsarbeid skriver hun om kvalitetssikring av intervensjoner for ungdom som bor på institusjon, eller som er på vei ut fra institusjonsopphold. Line har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hvor hun har arbeidet med psykoseproblematikk.