Logo som leder til forsiden

Line Solheim Kvamme er forsker i Seksjon for tjenesteforskning og innovasjon. Hun jobber med å evaluere tiltak som skal forebygge institusjonsopphold for utsatte ungdommer. Hun er knyttet til prosjektet Omsorgs -og endringsmodellen, hvor ungdommenes, fagpersonenes og familiens opplevelser av ulike intervensjoner kartlegges.

Kompetanse

Line har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hvor hun har arbeidet med psykoseproblematikk. Hun er opptatt av at sårbare barn og unge mottar forebyggende intervensjoner før det oppstår behov for opphold på institusjon, og at slike intervensjoner har gjennomgått kvalitetssikring. Hun har erfaring med litteratursøk, sosial nettverksanalyse og både kvalitative og kvantitative tilnærminger til ulike psykologiske fagdisipliner.

Bakgrunn

Line har mastergrad i Psykologisk vitenskap fra Universitetet i Bergen og UC Berkeley. I masteroppgaven skrev hun om hvordan kommunikasjonsmønstre kan relateres til situasjonsforståelse i beredskapsteam.