RBUP logo

Line Brager-Larsen

Spesialrådgiver / Special Adviser

Line er spesialrådgiver i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. Hun jobber med tjenestestøtteoppdrag ut til kommunene og deltar i Samarbeid Sør, hvor hovedområdet er folkehelse. I Seksjon for langsgående undervisningsprogram er Line studieleder for spesialistundervisningsprogrammet for sykepleiere.

Kompetanse

Line har kompetanse og variert erfaring fra førstelinjetjenesten innenfor helsestasjon- og skolehelsetjeneste, foreldreveiledning, tverrfaglig samarbeid og ledelse. Tidligere har hun jobbet som barnesykepleier ved en barneavdeling på Rikshospitalet samt vært helsesykepleier og leder i Asker kommune. Hun har vært med på oppstart og driften av foreldreveiledningsprogrammet De utrolige årene. Nå tar hun videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved RBUP.

Bakgrunn

Line er utdannet barnesykepleier og helsesykepleier. Hun er også sertifisert som gruppeleder for De utrolige årene.