Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Kristin Sofie Waldum-Grevbo

Stipendiat / Research Fellow

Kristin er stipendiat i prosjektet GuideME i Seksjon for folkehelse og forebygging. Hensikten med GuideMe er å støtte skolehelsetjenesten i å implementere nasjonal faglig retningslinje og å bidra til å oppnå hensikten med den. I tillegg søker forskningsprosjektet ny kunnskap om implementering og om ungdoms bruk av helsetjenester.

Kompetanse

Kristin har jobbet med og for barn og unge hele yrkeslivet og har kompetanse innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Hun har lang fartstid som helsesykepleier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Tromsø, Grue, Bærum og Oslo kommune. Hun har også vært leder for skolehelsetjenesten, i tillegg til erfaring som helsebyråkrat og som valgt leder av Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk sykepleierforbund.

Bakgrunn

Kristin er helsesykepleier og har mastergrad fra VID.