RBUP logo

Kristin jobber som forsker ved ECHO-studien i RBUP Øst og Sør, ved siden av jobb som førsteamanuensis ved klinisk seksjon barn og unge på Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Kompetanse

Kristin jobber som forsker i ECHO studien hvor hun er prosjektansvarlig for ECHO sør/øst. Hun har deltatt i flere tidligere forskningsprosjekter, blant annet TIM-studien. Martinsen har utviklet flere tiltak for barn og unge, blant annet Mestringskatten og Mestrende barn. Faglige interesser er spesielt kartlegging og behandling av angst og depresjon hos barn, forebygging av emosjonelle lidelser hos barn og implementering av evidensbaserte tiltak i praksis. Hun har i perioden 2004 – 2016 vært studieleder for KAT-området i RBUP Øst og sør.

Bakgrunn

Kristin er utdannet siviløkonom med bachelor fra Heriott Watt University, Scotland (1986), og MBA fra Kansas State University (1988). Hun er også utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 2004 og avla doktorgrad samme sted i 2018. Doktorgradsarbeidet omhandlet forebygging av angst og depresjon hos barn.