RBUP logo

Kristin Frisch Moe

Studieleder intersubjektiv psykoterapi / Programme Manager

Kristin Frisch Moe er studieleder for metodefordypningen intersubjektiv psykoterapi med barn og unge. Kristin er faglig ansvarlig for innhold og drift av de tre undervisningstilbudene innenfor metoden: utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn og unge modul 1, valgfritt program i utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn og unge og fordypningsåret, modul 2. I tillegg jobber hun som gruppeleder/ seminarleder for psykologene som går i obligatorisk program.

Kompetanse

Kristin jobber hovedsakelig med videreutvikling av undervisningstilbudet i intersubjektiv metode, såvel som formidling av intersubjektiv teori og metode. Er særlig opptatt av skape mulighet for langsgående utviklingsprosesser i terapeututvikling. Å integrere fagkunnskap med klinisk erfaring og personlig kunnskap er et sentralt mål. Kristin har lengre erfaring med å undervise/ lede læringsgrupper over tid og å bidra til utviklingsfremmende gruppeprosesser, men hun holder også større kursrekker innenfor psykoterapeutisk/ klinisk arbeid. Kristin har mer enn 20 års klinisk erfaring fra kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Hun har bred kompetanse innen psykisk helse barn/ ungdom og har lengre erfaring med individuell veiledning og veiledning av fagteam og grupper.

Bakgrunn

Kristin er utdannet psykologspesialist