RBUP logo

Kristin Espenes

Stipendiat / Research Fellow

Kristin Espenes er doktogradsstipendiat og forsker på Omsorgs- og endringsmodellen i et prosjekt som har fokus på økt kunnskap om psykisk helse innen barnevernspopulasjonen samt utvikling og implementering av evidensbaserte tjenester innen statlig barnevern. Kristin jobber i seksjonen Forskergruppe forebygging og behandling.

Kompetanse

Kristin forsker på om ungdom som mottar intervensjoner i barneverninstitusjoner får et bedre liv. Ungdommenes utfordringer blir tatt i betraktning samt hvilke intervensjoner som har vist seg å ha effekt for lignende populasjon. Kristin har særskilte faglige interesser innen utvikling av personlighetspatologi hos ungdom, suicidologi og villet egenskade samt psykoseproblematikk. Hun har kompetanse i terapeutiske fordypninger innen kognitiv atferdsterapi, herunder dialektisk atferdsterapi (DBT) og metakognitiv terapi (MCT). Kristin har vært engasjert med utdanningsprogrammet for DBT ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) samt bistått i oversettelsesarbeid med Ferdighetstreningsperm (2016) og veiledning i DBT. Hun har klinisk erfaring fra Barne og -familietjenesten, voldsproblematikk i nære relasjoner, Akutt ambulant team med almennpsykiatrisk problematikk, i DBT-team i Oslo samt psykosepoliklinisk arbeid innen psykisk helsevern for voksne. Kristin er særlig opptatt av hva som kan være virksomme elementer i terapi på tvers av tradisjoner, og med særlig vekt på intervensjoner for sammensatt problematikk hos ungdom.

Bakgrunn

Kristin er utdannet psykolog fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).