Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Karianne Hammerstrøm Nilsen

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Karianne er fagansvarlig i team for kunnskapshåndtering og redaktør for Tilstandshåndboka i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling.

Kompetanse

Karianne har kompetanse på systematiske oversikter, kunnskapsbasert praksis, litteratursøk, metoder for kunnskapsoppsummering og forskningsdesign. Hun har jobbet med oppsummert forskning siden 2006, da hun ble ansatt ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Karianne har jobbet som forskningsbibliotekar, prosjektleder og som leder for seksjon for velferdstjenester på Kunnskapssenteret. Hun er særlig opptatt av at det vi gjør skal være nyttig, og å utforme prosjekter slik at de blir både gjennomførbare for oss og anvendelige for oppdragsgivere og andre brukere.

Bakgrunn

Karianne har bachelorgrad med fag fra bibliotek- og informasjonsstudiene ved OsloMet og engelsk fra Universitetet i Oslo. Hun har også flere masterkurs i bibliotek- og informasjonsvitenskap.