RBUP logo

Karianne Hammerstrøm Nilsen

Fagstrategisk rådgiver / Strategy Adviser

Karianne Hammerstrøm Nilsen er fagstrategisk rådgiver i direktørens stab. Hun jobber med strategi, ekstern finansiering, forskningskoordinering og er involvert i forskningsfaglig metodeutvikling.

Kompetanse

Karianne har kompetanse på systematiske oversikter, kunnskapsbasert praksis, litteratursøk, metoder for kunnskapsoppsummering og forskningsdesign. Hun har jobbet med oppsummert forskning siden 2006, da hun ble ansatt ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Karianne har jobbet som forskningsbibliotekar, prosjektleder og som leder for seksjon for velferdstjenester på Kunnskapssenteret. Hun er særlig opptatt av at det vi gjør skal være nyttig, og å utforme prosjekter slik at de blir både gjennomførbare for oss og anvendelige for oppdragsgivere og andre brukere.

Bakgrunn

Karianne er utdannet bibliotekar.