Logo som leder til forsiden

Joshua er forsker i Seksjon for folkehelse og forebygging.

Kompetanse

Joshua jobber med implementering og effektsevaluering av forebyggende tiltak på mental helse og atferdsvansker. Han har bred erfaring med kvantitative forskningsmetoder, statistikk, og måleinstrumenter.

Bakgrunn

Joshua har en PhD i psykologi fra UiO (2010), og har jobbet i forskningsfagfeltet siden 1998.