Logo som leder til forsiden

Jeanne Maria Holm Jensen

Studieleder / Programme Manager

Jeanne er ansatt som spesialrådgiver og studieleder i familieterapi og har hovedansvaret for familieterapifeltet ved Seksjon for langsgående undervisningsprogram, for videreutdanningen i familieterapi (VFAM) og metodeutdanningen i familieterapi som del av Spesialistprogrammet (modul 1 og 2). Hun er også en av de ansvarlige for modulen tverrfaglighet og samhandling (TS), som er en del av Spesialistprogrammet.

Kompetanse

Jeanne er spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut. Hun har blant annet jobbet i barnevernet, PPT og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Hun har erfaring med endringsarbeid med mennesker i ulike aldre særlig barn og ungdommer, som har ulike forutsetninger og muligheter i ulike livssituasjoner samt i ulike kontekster og samarbeidsnettverk.

Bakgrunn

Jeanne har master i spesialpedagogikk fra Institutt for spesialpedagogikk ved UiO og tok klinisk spesialistutdanning ved RBUP.